Beste,

Vanaf eind mei legt Europa strengere regels op i.v.m. het beheer van persoonsgegevens (GDPR).Uw persoonsgegevens worden door Vanneste Pauline, zaakvoerster Vanneste Agri Services 050/27.72.91 of verwerkt in ons softwareprogramma, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@tractorenvanneste.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Van Wonterghem Jurgen en Vanneste Pauline

© 2021 Vanneste Agri Services | Proosdijstraat 78, Oostkamp | 050 27 72 91 | webdesign: hetdrukpunt